Trang chủ Kỹ thuật điện Quy chuẩn kỹ thuật

Quy chuẩn kỹ thuật

Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật CN

Hướng dẫn công tác an toàn 150581 năm 2020 – SPC

Hướng dẫn 10584/SPC 2020 về công tác an toàn lao động (Trích yếu) Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý an...

Điện giật do điện áp bước

  III. Điện giật do điện áp bước Khi dòng điện chạy qua hệ thống nối đất để đi vào trong đất, hay dây dẫn...

Sự an toàn của thang máy

Tính năng an toàn An toàn là yêu cầu quan trọng nhất của thang máy gia đình. Thang máy nhà của chúng tôi được trang bị...

Các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật

Các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật Mức độ tai nạn điện phụ thuộc vào các yếu tố sau: Điện trở...