Lời ngỏ mời cộng tác viên SPC – PC

Hoàng Lực kính chào… … tất cả các anh em làm Công tác An Toàn đồng kính gởi đến Ban An Toàn SPC; Lãnh đạo phòng...

Công tác Quản lý sửa chữa cao hạ áp

CHUYÊN ĐỀ 6 BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG CÔNG VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY CAO, HẠ ÁP I. NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG Kiểm tra...

Đấu nối dây điện nhiều lõi

1./ Đấu nối dây điện 1 lõi. 2./ Đấu nối dây điện nhiều lõi. 3./ Đấu nối dây nhiều sợi, đấu chầu.  

Giới thiệu hoạt động và tư vấn

A- Phạm vi hoạt động: 1/ Huấn luyện an toàn lao động và kỹ thuật an toàn điện công nghiệp, hệ thống điện. Liên kết...

Giới thiệu TT huấn luyện ATVSLĐ

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động. Địa chỉ: Đường Lê Lợi -Phường 1 Đơn vị trực thuộc Liên đoàn...

Thao tác đóng cắt FCO

Thao tác cắt (đóng) 3 FCO trên đường dây 22kV Các động tác thực hiện: 1./ Kiểm tra và chuẩn bị: Kiểm tra găng tay cách...

Các thiếu sót thường vi phạm quá trình làm công trình...

Các thiếu sót thường vi phạm quá trình làm công trình điện Phiếu thao tác: Ghi không đầy đủ các hạng mục trong phiếu thao...